MENU

Veiligheid en terugroepcampagne

Fender bender toepassen | Een afspraak maken om de veiligheidsactie uit te voeren | Risico op verkeersongevallen

Geachte klanten,

Wij stellen hoge eisen aan de veiligheid en kwaliteit van onze producten. Op dezelfde manier hechten we veel belang aan een open en vertrouwelijke communicatie.

Daarom willen wij u erop wijzen dat wij geïnformeerd zijn over een gevaar van de geïnstalleerde spatborden. Volgens deze informatie kan op dit moment niet worden uitgesloten dat er in het ergste geval verkeersongevallen met ernstige gevolgen kunnen plaatsvinden wanneer een spatbord losraakt. Als uw voertuig hiermee te maken heeft, verzoeken wij u dringend een afspraak te maken met uw KNAUS‐dealer.

Hoe weet ik of mijn voertuig al dan niet onder de veiligheidsactie valt?

Je ontvangt een schriftelijke mededeling van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (Kraftfahrt‐Bundesamt, KBA) of je wordt geïnformeerd door je dealer. Je kunt ook bij je dealer of via serviceaktionen@knaustabbert.de navragen of het probleem op jouw voertuig van toepassing is.

Waar moet ik heen om een afspraak te maken?

Neem – afhankelijk van het merk van je voertuig – contact op met één van onze erkende servicepartners.

KNAUS dealer zoeken

Mag ik het voertuig blijven gebruiken tot de reparatiedatum?

Het is niet verboden om het voertuig te gebruiken. De bevoegde instantie, de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, heeft ook geen opdracht gegeven om de voertuigen stil te laten leggen. De typegoedkeuring van de voertuigen blijft geldig. In het belang van je eigen veiligheid raden we je echter nadrukkelijk aan om onmiddellijk mee te werken aan de terugroepactie. Als een spatbord losraakt terwijl het voertuig in beweging is, kan het ergste scenario een verkeersongeval zijn met verwondingen of de dood van weggebruikers tot gevolg. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met je dealer en maak een afspraak om de veiligheidsactie te ondernemen.

Wie is aansprakelijk als er iets gebeurt?

Als eigenaar van het voertuig ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid van je voertuig. Mocht er een ongeluk gebeuren door een spatbord dat losraakt van het voertuig tijdens het rijden, aanvaarden wij hiervoor geen aansprakelijkheid. Ook daarom raden we je ten stelligste aan om zo snel mogelijk deel te nemen aan de veiligheidsactie.

Moet ik betalen voor het doorvoeren van de veiligheidsactie?

De aanpassing is volledig gratis: De werk‐ en materiaalkosten voor de aanpassing zijn voor onze rekening. Eventuele andere kosten worden niet vergoed.

Ik heb mijn spatborden al laten vervangen/opnieuw laten monteren. Is de actie voor mijn voertuig dan nog van toepassing?

Ja. De actie moet hoe dan ook worden uitgevoerd. De ombouwoplossing werd getest, met succes op veiligheid onderzocht en goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Dit is de enige manier om er echt zeker van te zijn dat de spatborden niet meer los kunnen raken van het voertuig. De aanpassing achteraf is uiteraard gratis, zelfs als de bevestiging van het spatbord op je voertuig al werd nagekeken.

Ik kan geen tijdige afspraak maken met een dealer. Wat is nu de volgende stap?

We begrijpen en waarderen het ten zeerste dat je de veiligheidsactie onmiddellijk wilt laten uitvoeren. Dit is – ook voor je eigen veiligheid – belangrijk en noodzakelijk om ongelukken te voorkomen. Zolang de aanpassing niet is doorgevoerd, is er een veiligheidsrisico. Als gevolg van de grote vraag kan het zijn dat onze dealers niet in staat zijn om je op korte termijn een afspraak aan te bieden. We willen je dan ook vragen om een beetje geduld te hebben bij het maken van een afspraak. We hebben onze dealers gevraagd om de terugroepactie zo goed mogelijk en met prioriteit te ondersteunen en hen voorzien van de reparatie‐instructies en reparatiekits.

Ik kan niet op tijd een afspraak maken en moet mijn vakantie daarom annuleren. Dekken jullie de kosten voor dit soort zaken? Bieden jullie een huurvoertuig aan?

We hopen dat je begrip hebt voor het feit dat we niet kunnen betalen voor eventuele kosten die je maakt in verband met de reparatie van het voertuig die verder gaan dan de materiaal‐ en werkkosten voor de reparatie. Helaas kunnen wij of onze dealers je ook geen vervangend voertuig aanbieden. Onze dealers en ook wij doen er echter alles aan om de veiligheidsactie voor jou zo snel en vlot mogelijk te laten verlopen.

Ik ben het niet eens met de reparatiemethode, ik hoef geen pluggen in mijn spatborden. Ik verwacht dat jullie de volledige spatborden vervangen.

De ombouwoplossing met bevestigingspluggen werd getest en met succes op veiligheid onderzocht. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft ook geconstateerd dat de aanpassing geschikt is om een veilige bevestiging van spatborden te garanderen. Een volledige vervanging van de spatborden is niet mogelijk.