MENU

Sikkerhets- og tilbakekallingskampanje

Søknad om påkjørsel | Avtale tid for utførelse av sikkerhetstiltak | Risiko for trafikkulykker

Kjære kunder,

Vi stiller høye krav til sikkerheten og kvaliteten på produktene våre. På samme måte legger vi stor vekt på en åpen og tillitsfull kommunikasjon.

Vi vil derfor gjøre deg oppmerksom på at vi har blitt informert om en fare ved de monterte skjermene. Ifølge denne informasjonen kan det foreløpig ikke utelukkes at det i verste fall kan oppstå trafikkulykker med alvorlige konsekvenser når en skjerm løsner. Hvis bilen din er berørt, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med din KNAUS‐forhandler.

Hvordan vet jeg om kjøretøyet mitt er berørt av sikkerhetsaksjonen eller ikke?

Enten mottar du et skriv fra det tyske biltilsynet KBA (Kraftfahrt‐Bundesamt),  eller din forhandler vil informere deg. Alternativt kan du spørre forhandleren din eller på serviceaktionen@knaustabbert.de om kjøretøyet ditt er berørt av dette.

Hvor skal jeg henvende meg for å bestille time?

Avhengig av kjøretøyets merke bes du henvende deg til en av våre autoriserte servicepartnere.

Finn en KNAUS forhandler

Kan jeg fortsatt bruke kjøretøyet fram til reparasjonsdatoen?

Det er ikke forbudt å bruke kjøretøyet. De ansvarlige myndighetene, det tyske biltilsynet Kraftfahrt‐Bundesamt, krever heller ikke at kjøretøyet settes ut av drift. Kjøretøyenes typegodkjenning gjelder fortsatt. Av hensyn til din egen sikkerhet anbefaler vi deg imidlertid på det sterkeste å omgående delta i tilbakekallingsaksjonen. Dersom en fender løsner under kjøring, kan det i verste fall føre til trafikkulykker med personskader og dødsfall til følge. Du bør derfor snarest mulig ta kontakt med forhandleren din og avtale en time for å få utført sikkerhetstiltakene.

Hvem er ansvarlig dersom noe allikevel skulle skje?

Som eier av kjøretøyet er du ansvarlig for dets sikkerhet. Skulle det skje en ulykke fordi en fender løsner fra kjøretøyet under kjøring, kan vi ikke påta oss noe ansvar for dette. Også derfor anbefaler vi på det sterkeste å snarest mulig delta i sikkerhetsaksjonen.

Må jeg betale for å få utført sikkerhetstiltakene?

Ettermonteringen er gratis for deg: Vi dekker kostnadene for arbeidet med og materialene til ettermonteringen. Eventuelle andre utgifter erstattes ikke.

Jeg har allerede fått fenderne mine skiftet ut / montert på nytt. Må jeg allikevel få utført tiltakene?

Ja. Tiltaket må utføres allikevel. Ettermonteringsløsningen er testet, sikkerhetskontrollert og godkjent av det tyske biltilsynet Kraftfahrt‐Bundesamt. Kun på den måten kan det garanteres at fenderne ikke lenger kan løsne fra kjøretøyet. Selvsagt er ettermonteringen gratis for deg selv om fenderfestet på kjøretøyet ditt allerede er blitt utbedret.

Jeg får ingen timeavtale med en forhandler i nær fremtid. Hva skal jeg gjøre?

Vi forstår og setter uttrykkelig pris på at du ønsker å få gjennomført sikkerhetstiltakene omgående. Også av hensyn til din egen sikkerhet er dette viktig og nødvendig for å forhindre ulykker. Fram til ettermonteringen er utføret, er det en sikkerhetsrisiko. På grunn av den aktuelt høye etterspørselen kan det hende at forhandlerne våre ikke kan tilby deg en avtale på kort varsel. Vi vil derfor be deg om litt tålmodighet. Vi har bedt forhandlerne våre om å prioritere og støtte tilbakekallingsaksjonen så godt de kan, og vi har utstyrt dem med reparasjonsanvisninger og reparasjonssett.

Jeg får ingen avtale i tide og må avlyse ferien min. Dekker dere kostnadene ved dette? Tilbyr dere en leiebil?

Vi ber om forståelse for at vi ikke kan dekke eventuelle utgifter som eventuelt kan oppstå for deg i forbindelse med reparasjon av kjøretøyet utover de rene material‐ og arbeidskostnader for reparasjonen. Verken vi eller forhandlerne våre kan stille reservebil til disposisjon. Forhandlerne våre og vi gjør imidlertid alt vi kan for at sikkerhetstiltakene skal gå så raskt og smidig som mulig for deg.

Jeg er ikke innforstått med reparasjonsmetoden, det skal ikke settes plugger i fenderne mine. Jeg forventer at dere bytter ut de komplette fenderne.

Ettermonteringsløsningen med bruk av festeplugger er testet, og det er foretatt en sikkerhetskontroll. Det tyske biltilsynet (Kraftfahrt‐Bundesamt) betrakter også ettermontering som egnet for å sørge for sikkert feste av fenderne. Det er ikke mulig å skifte ut de komplette fenderne.