MENU

Sikkerheds- og tilbagekaldelseskampagne

Ansøgning om stenslag | Lav en aftale om at udføre sikkerhedsforanstaltningen | Risiko for trafikulykker

Kære kunder,

Vi stiller høje krav til sikkerheden og kvaliteten af vores produkter. På samme måde lægger vi stor vægt på en åben og tillidsfuld kommunikation.

Vi vil derfor gerne gøre opmærksom på, at vi er blevet informeret om en fare ved de monterede skærme. Ifølge disse oplysninger kan det på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at der i værste fald kan opstå trafikulykker med alvorlige konsekvenser, når en skærm løsner sig. Hvis dit køretøj er berørt, opfordrer vi dig til at lave en aftale med din KNAUS‐forhandler.

Sikkerheds- og tilbagekaldelse af fender-kunststofapplikation Hvordan finder jeg ud af, om sikkerhedsforanstaltningen vedrører min vogn eller ej?

Du modtager enten et brev fra det tyske indregistreringskontor (Kraftfahrt‐Bundesamt (KBA)) eller bliver orienteret af din forhandler. Alternativt kan du spørge din forhandler eller sende en forespørgsel via serviceaktionen@knaustabbert.de, for at få svar på, om din vogn er berørt.

Hvor skal jeg henvende mig for at aftale et reparationstidspunktet?

Kontakt venligst en af vores autoriserede kontraktspartnere, afhængigt af din vogns mærke.

Find en KNAUS forhandler

Må jeg fortsætte med at bruge vognen indtil reparationstidspunktet?

Det er ikke forbudt at bruge vognen. Den ansvarlige myndighed, det tyske indregistreringskontor (Kraftfahrt‐Bundesamt),  har ikke besluttet, at vognene ikke må køre. Vognenes typegodkendelse er gyldig. Af hensyn til din egen sikkerhed anbefaler vi dig straks at reagere på tilbagekaldelsen. Hvis der er en fender, der løsner sig under kørslen, kan der i værste fald opstå trafikuheld med kvæstelser og døden til følge for trafikanterne. Kontakt derfor hurtigst muligt din forhandler, og aftal en tid, hvor sikkerhedsforanstaltningen kan gennemføres.

Hvem har ansvaret, hvis der alligevel sker noget?

Som ejer af vognen har du ansvaret for dennes sikkerhed. Hvis der opstår et uheld, fordi en fender løsner sig fra vognen under kørslen, kan vi ikke påtage os ansvaret herfor. Også på det bagtæppe anbefaler dig på det kraftigste at tage del i sikkerhedsforanstaltningen hurtigst muligt.

Skal jeg betale for gennemførelsen af sikkerhedsforanstaltningen?

Eftermonteringen er gratis for dig: Vi påtager os arbejds‐ og materialeomkostningerne for eftermonteringen. Eventuelle andre omkostninger godtgøres ikke.

Mine fendere er allerede udskiftet / fastgjort igen. Skal sikkerhedsforanstaltningen alligevel gennemføres?

Ja. Foranstaltningen skal i alle tilfælde gennemføres. Eftermonteringsløsningen blev gennemprøvet, dens sikkerhed undersøgt med succes og godkendt af det tyske indregistreringskontor (Kraftfahrt‐Bundesamt). Kun på denne måde kan det sikres, at fenderne ikke kan løsne sig fra vognen igen. Naturligvis er eftermonteringen også gratis for dig, hvis fastgørelsen af fenderne på din vogn allerede er implementeret en gang før.

Jeg kan ikke få en reparationstid i den nærmeste fremtid hos en forhandler. Hvordan skal jeg forholde mig?

Vi forstår og er glade for, at du ønsker at få gennemført sikkerhedsforanstaltningen hurtigst muligt. Det er – også af hensyn til din egen sikkerhed – vigtigt og påbudt for at forhindre uheld. Indtil gennemførelsen af eftermonteringen er der en sikkerhedsrisiko. På grund af det aktuelle store pres kan det ske, at vores forhandlere ikke kan give dig en tid med kort frist. Vi beder dig derfor om at være en smule tålmodig. Vi har bedt vores forhandlere om at prioritere og støtte tilbagekaldelseskampagnen og har forsynet dem med reparationsanvisninger og reparationssæt.

Jeg kan ikke få en tid i den nærmeste fremtid og må aflyse min ferie. Påtager I jer omkostningerne herfor? Stiller I en udlejningsvogn til rådighed?

Vi beder om forståelse for, at vi ikke kan dække eventuelle omkostninger, som opstår i forbindelse med reparation af vognen, og som går ud over materiale‐ og arbejdsomkostninger for reparationen. Vi eller vores forhandlere stiller heller ikke en erstatningsvogn til rådighed. Men vores forhandlere og vi gør alt for at gennemføre sikkerhedsforanstaltningen så hurtigt og problemløst som muligt.

Jeg er ikke indforstået med reparationsmetoden, der skal ikke propper i mine fendere. Jeg forventer, at I udskifter hele fenderen.

Eftermonteringsløsningen med fastgørelsespropper er gennemprøvet og dens sikkerhed testet med succes. Det tyske indregistreringskontor (Kraftfahrt‐Bundesamt) har ligeledes erklæret eftermonteringen som egnet til at sikre fastgørelsen af fenderne. Det er ikke muligt at udskifte fenderne fuldstændigt.