MENU

Verklaring inzake gegevensbeschermingWij vinden gegevensbescherming belangrijk

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens staat bij ons centraal. Als u onze website bezoekt, slaat onze webserver standaard het IP-adres van uw internet-serviceprovider op, evenals de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek. Deze informatie is absoluut noodzakelijk voor de technische overdracht van de websites en een veilige werking van de server. Deze gegevens worden niet persoonlijk geanalyseerd.

Indien u ons gegevens via het contactformulier toestuurt, worden deze in het kader van van de gegevensbeveiliging op onze servers opgeslagen. Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om uw vraag te bewerken. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Deze worden niet aan derden doorgegeven.


Verantwoordelijke instantie:

Knaus Tabbert AG
Helmut‐Knaus‐Straße 1
94118 Jandelsbrunn
Telefoon: +49 (0)8583 / 21–1
E‐Mail: info@knaustabbert.de


De functionaris voor gegevensbescherming van de onderneming is

Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Telefoon: +49 (0)941 / 298 69 30
E‐Mail: c.volkmer@projekt29.dePersoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoon. Deze omvatten uw naam, uw adres en uw e-mailadres. U moet geen persoonsgegevens achterlaten om onze website te kunnen bezoeken. In sommige gevallen hebben we uw naam, adres en extra informatie nodig om de gewenste dienst te kunnen aanbieden.

Hetzelfde geldt als we u op verzoek informatiemateriaal bezorgen of op uw vragen antwoorden. In die gevallen wijzen we u hier steeds op. Bovendien slaan we alleen de gegevens op, die u ons automatisch of vrijwillig doorgeeft.

Als je een van onze diensten gebruikt, verzamelen we normaal gezien alleen de gegevens, die vereist zijn om u onze diensten te kunnen aanbieden. Eventueel vragen we u bijkomende informatie, die echter vrijblijvend is. Als we persoonsgegevens verwerken, gebeurt dat om u onze diensten te kunnen aanbieden of om onze commerciële doelstellingen te bereiken.Catalogus bestellen

Wanneer u een catalogus bestelt, laat ons dan weten hoe u gecontacteerd wenst te worden en kies uit drie opties:

A) Alleen verzenden van de catalogus: De gegevens die nodig zijn voor de orderverwerking van de bestelde catalogussen worden opgeslagen, verwerkt, geëvalueerd en doorgegeven aan de catalogusdienstverlener. Na succesvolle levering worden uw gegevens gewist, tenzij u hebt ingestemd met verder gebruik.

B) Dealer: In aanvulling op optie A) stemt u ermee in dat één van onze erkende dealers in uw regio persoonlijk contact met u opneemt. Daartoe worden uw gegevens opgeslagen en doorgegeven aan erkende dealers in uw regio.

C) aanvullende informatie: Naast optie A) en optie B) wilt u ook verdere informatie per post of nieuwsbrief over nieuwe producten, evenementen, wedstrijden, beurzen en andere thema's van Knaus Tabbert AG ontvangen. Uw gegevens worden opgeslagen, verwerkt, geëvalueerd en, indien nodig, doorgegeven aan onze contractuele partners voor de levering van de desbetreffende dienst, totdat ze worden herroepen.Automatisch opgeslagen, niet-persoonsgegevens

Als u onze websites bezoekt, slaan wij om administratieve en technische redenen bepaalde informatie op. Het gaat hierbij om het type en de versie van de gebruikte browser, datum en tijdstip van de toegang, evenals het IP-adres.

Deze gegevens worden anoniem gemaakt en enkel gebruikt voor statistische doeleinden of om onze internet- en onlinediensten te verbeteren. Deze geanonimiseerde gegevens worden – gescheiden van persoonsgegevens – op veilige systemen opgeslagen en kunnen niet aan individuen worden toegekend. Dat betekent dat uw persoonsgegevens te allen tijde beschermd blijven.Cookies

Als u onze website bezoekt, slaan wij eventueel informatie op uw computer op in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetserver aan uw browser worden doorgegeven en op de harde schijf worden opgeslagen. Rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies is art. 6, lid 1, lit. f AVG. Enkel het internetprotocoladres wordt daarbij opgeslagen; geen overige persoonsgegevens. Door de informatie die in de cookies wordt opgeslagen, kunt u bij het volgende bezoek aan onze website automatisch herkend worden, wat het gebruik vereenvoudigt.

Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies te aanvaarden. Als u niet wil dat uw computer bij het volgende bezoek herkend wordt, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door de instellingen in uw browser te veranderen naar 'Cookies weigeren'. De stappen daartoe vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Als u het gebruik van cookies weigert, kunnen er echter beperkingen zijn bij het gebruik van sommige onderdelen van onze websites.

Uw toestemming voor cookies verlengen of wijzigenGoogle Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. De Tag Manager registreert geen persoonsgegevens. De tool activeert andere tags, die zelf soms gegevens registreren. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als deze op domein- of cookieniveau gedeactiveerd werd, blijft deze actief voor alle trackingtags, die met Google Tag Manager geïmplementeerd werden. De acties inzake gegevensbescherming van Google voor deze tool vindt u hier: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Op onze website maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS – hierna 'Google'. Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en zo een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De door deze cookies verzamelde informatie, bijv. over het tijdstip, de plaats en de frequentie van uw bezoek aan onze website (inclusief het ingekorte IP-adres), wordt meestal doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

We gebruiken op onze website Google Analytics met de extensie "_gat._anonymizeIp". Uw IP-adres wordt in dat geval door Google al voordien ingekort in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en op die manier geanonimiseerd.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te beoordelen, om rapportages over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om andere website- en internetgerelateerde diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie in voorkomende gevallen aan derden doorgeven, wanneer dit wettelijk is voorgeschreven of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal, zo zegt het zelf, uw IP-adres in geen geval koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt het plaatsen van de cookies voorkomen door een instelling in de software van uw browser; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van onze website.

Voorts biedt Google voor de meest voorkomende browsers en deactivatie-add-on, die u meer controle geeft over welke gegevens Google over de door u opgevraagde websites registreert. De add-on informeert JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over bezoeken aan de website aan Google Analytics mag worden doorgegeven. De deactivatie-add-on voor browsers van Google Analytics verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan andere evt. door ons gebruikte webanalysediensten doorgegeven wordt. Meer informatie over de installatie van de browser-add-on krijgt u bij de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als u onze website bezoekt via een mobiel eindtoestel (smartphone of tablet), klikt u op deze link om tracking door Google Analytics voor deze website in de toekomst te vermijden. Dat is ook een alternatief voor de bovengenoemde browser-add-on. Door op de link te klikken, wordt in uw browser een webstorage geplaatst, dat alleen voor deze browser en dat domein geldig is. Als u de webstorages in deze browser wist, wordt ook het opt-out-cookie gewist, zodat u opnieuw op de link moet klikken.

Als u akkoord gegaan bent dat uw web- en app-browsergebruik door Google met uw Google-account verbonden wordt en informatie uit uw Google-account gebruikt wordt om reclame te personaliseren, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om lijsten met doelgroepen voor toesteloverstijgende remarketing aan te maken. Daartoe registreert Google Analytics eerst op onze website u door Google geauthenticeerde ID, dat met uw Google-account verbonden is (d.i. persoonsgegevens). Daarna wordt door Google Analytics uw ID tijdelijk met uw Google Analytics-gegevens verbonden om onze doelgroepen te optimaliseren.

Als u het daarmee niet eens bent, kunt u dat verhinderen met de overeenkomstige instellingen in het bereik 'Mijn account' van uw Google-account.Google Googleadservices / Google AdWords Conversion Tracking

Deze website gebruikt tools voor onlinemarketing van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Hierdoor wordt herkend dat een bezoeker via een Google-advertentie op onze website is terechtgekomen. Google maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De cookies voor de zogenoemde 'conversion tracking' worden geplaatst als u op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Als u cookies voor conversion tracking wil vermijden, kunt u uw browser zodanig instellen dat cookies door het domein 'googleadservices.com' worden geblokkeerd. U heeft ook recht op opt-out. Als u meer wil vernemen over deze methodes of weten welke mogelijkheden u heeft zodat Google deze informatie niet gebruikt, klikt u hier: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticatedFacebook Custom Audiences Pixels

Om bezoekers van onze website tijdens een bezoek van Facebook advertenties, aangepast aan hun interesse, te tonen, gebruiken we Custom Audiences Pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ('Facebook'). Daartoe hebben we op onze website een pixel van Facebook geïmplementeerd, waardoor bij een bezoek aan onze website rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook wordt gemaakt. Daarbij wordt aan de Facebook-server doorgegeven dat u onze website bezocht heeft; Facebook wijst deze informatie aan uw persoonlijk Facebook-account toe. Meer informatie over het inwinnen en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de instructies inzake gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/

Als u de beschreven verbinding met Facebook wil vermijden, klikt u op deze link.Uw instellingen:

De tracking op deze website is momenteel:

Door deze centrale functie deactiveert u alle tracking voor de volgende diensten: Google Analytics, Google AdWords, Google Doubleclick, Facebook Custom Audiences Pixels

Opmerking: deze instelling blijft behouden bij alle volgende bezoeken. U moet deze helaas opnieuw instellen in elke browser en op elk toestel of nadat u uw browsercache heeft gewist.YouTube in modus met uitgebreide gegevensbescherming

Voor de inbedding van video's maken we gebruik van de aanbieder YouTube. De video's werden in een modus met uitgebreide gegevensbescherming ingebed. Net als de meeste websites gebruikt ook YouTube echter cookies om informatie over de bezoeker van hun website te verzamelen. YouTube gebruikt deze o.a. voor de registratie van videostatistieken, om fraude te vermijden en om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Hierdoor wordt ook verbinding gemaakt met het Google DoubleClick-netwerk. Als u de video start, kan dat andere processen voor gegevensverwerking in gang zetten. Dat kunnen wij niet beïnvloeden. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming op: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtubeNieuwsbrief

Om de nieuwsbrief te versturen, gebruiken we de zogenoemde dubbele opt-in-methode, d.w.z. dat we u pas een nieuwsbrief via e-mail toesturen als u ons voordien uitdrukkelijk bevestigd heeft dat we de nieuwsbriefdienst mogen activeren. We sturen u een e-mail met het bericht en vragen u op de link daarin te klikken en zo te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wil ontvangen. Als u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, slaan we uw IP-adres en de datum van de aanmelding op. Dat opslaan dient alleen als bewijs indien een derde uw e-mailadres misbruikt en u zonder uw medeweten of uw goedkeuring zou aanmelden om de nieuwsbrief te ontvangen. Als u later de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kunt u die te allen tijde opzeggen zonder andere kosten dan de kosten voor de mededeling volgens het basistarief.Online-sollicitaties

De sollicitatiegegevens die u ons doorgeeft, worden voor de afhandeling van de sollicitatieprocedure door ons elektronisch verzameld en verwerkt. Het gaat hierbij in het bijzonder om de volgende persoonsgegevens: aanspreektitel, voornaam, familienaam, straat, postcode, plaats, e-mailadres, verzoek, sollicitatiebrief, cv en getuigschriften.

Als na uw sollicitatie een aanstellingscontract wordt afgesloten, kunnen we uw verstrekte gegevens voor het gangbare organisatorische en administratieve proces, rekening houdend met de geldende wettelijke voorschriften, in uw personeelsdossier opslaan.

Als uw sollicitatie wordt afgewezen, worden de door u verstrekte gegevens automatisch gewist twee maanden na de mededeling van de afwijzing. Dat geldt niet als door wettelijke eisen (bijv. bewijsplicht volgens de algemene wet inzake gelijke behandeling) een langere bewaring nodig is of als u uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft voor een langere bewaring in onze gegevensbank voor geïnteresseerden.Veiligheid

We hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang. Al onze medewerkers en voor ons actieve dienstverleners dienen zich te houden aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze gecodeerd voor wij ze doorgeven. D.w.z. dat uw gegevens niet door derden misbruikt kunnen worden. Onze veiligheidsmaatregelen worden permanent verbeterd en onze verklaringen inzake gegevensbescherming worden continu herwerkt. Gelieve na te gaan of u over de laatste versie beschikt.Rechten van de betrokkene

U kunt ons te allen tijde contacteren als u informatie wenst over de persoonsgegevens, die wij over u opslaan resp. als u deze wil laten rectificeren of wissen. Bovendien heeft u recht op een beperking van de verwerking (art. 18 AVG), recht op bezwaar tegen de verwerking (art. 21 AVG) en recht van gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG).

In die gevallen neemt u rechtstreeks contact op met ons.Welke gegevens worden verwerkt en uit welke bronnen zijn deze gegevens afkomstig?

We verwerken de gegevens, die we van u gekregen hebben bij de voorbereiding resp. afhandeling van een overeenkomst, door uw toestemming of bij uw sollicitatie bij ons resp. door uw medewerking bij ons.Persoonsgegevens omvatten:

uw basis-/contactgegevens, bij klanten o.a. voor- en familienaam, adres, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, fax), bankgegevens.

Bij sollicitanten en medewerkers omvatten deze bijv. voor- en familienaam, adres, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, fax), geboortedatum, gegevens uit cv en getuigschriften, bankgegevens, religie.

Bij handelspartners omvatten deze bijv. de naam van de wettelijke vertegenwoordiger, firma, handelsregisternummer, btw-nummer, bedrijfsnummer, adres, contactgegevens van de contactpersoon (e-mailadres, telefoonnummer, fax), bankgegevens.

Bij deelnemers aan wedstrijden bijv. voor- en familienaam, adres, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer).

Bovendien verwerken we ook de volgende persoonsgegevens:

• informatie over soort en inhoud van contractuele gegevens, ordergegevens, omzet- en kwitantiegegevens, klant- en leveranciergeschiedenis en adviserende documenten,

• reclame- en verkoopgegevens,

• informatie uit uw elektronische communicatie met ons (bijv. IP-adres, aanmeldgegevens),

• overige gegevens, die we van u in het kader van onze handelsbetrekking (bijv. in klantengesprekken) ontvangen hebben,

• gegevens, die we zelf aanmaken a.h.v. basis-/contactgegevens en overige gegevens, bijv. door analyses van klantbehoefte en -potentieel,

• de documentatie van uw toestemmingsverklaring voor de ontvangst van bijv. nieuwsbrieven.Voor welk doeleinde en op basis van welke rechtsgrondslag worden de gegevens verwerkt?

We verwerken uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet inzake gegevensbescherming uit 2018 in de geldende versie:

• de uitvoering van (pre)contractuele verplichtingen (art. 6, lid 1, lit. b AVG): de verwerking van uw gegevens gebeurt voor de uitvoering van een overeenkomst online of in een van onze filialen, voor de sluiting van een overeenkomst voor medewerking in onze onderneming. De gegevens worden in het bijzonder verwerkt bij zakelijke contacten en bij de uitvoering van overeenkomsten met u.

• voor het vervullen van een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, lit. c AVG): verwerking van uw gegevens is vereist voor het vervullen van diverse wettelijke verplichtingen, bijv. uit het handelswetboek of de belastingwet.

• voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, lit. f AVG): bij de afweging van belangen kan gegevensverwerking verder dan de eigenlijke uitoefening van de overeenkomst plaatsvinden voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden. Gegevensverwerking voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen vindt bijv. in de volgende gevallen plaats:

- reclame of marketing (zie nr. 4),
- maatregelen voor businessmanagement en verdere ontwikkeling van diensten en producten,
- bijhouden van een klantendatabase voor het hele concern om de klantenservice te verbeteren,
- bij gerechtelijke vervolging.

• bij uw toestemming (art. 6, lid 1, lit. a AVG): Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, bijv. om onze nieuwsbrief te ontvangen.Verwerking van persoonsgegevens voor marketing

Tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketing kunt u te allen tijde als geheel of voor bepaalde maatregelen bezwaar maken, zonder andere kosten dan de kosten voor een mededeling volgens het basistarief.

Volgens de wettelijke voorwaarden van § 7, lid 3 van de Duitse wet inzake oneerlijke handelspraktijken (UWG) hebben we het recht het e-mailadres, dat u bij het afsluiten van de overeenkomst heeft vermeld, te gebruiken voor directe marketing voor eigen gelijkaardige producten of diensten. Dat productadvies ontvangt u van ons ongeacht of u zich aangemeld heeft voor een nieuwsbrief. Als u dergelijk advies via e-mail van ons niet meer wil ontvangen, kunt u het gebruik van uw e-mailadres daartoe te allen tijde opzeggen zonder andere kosten dan de kosten voor de mededeling volgens het basistarief. Daartoe volstaat een mededeling in tekstvorm. Vanzelfsprekend bevat ook elke e-mail een link om u af te melden.Wie ontvangt mijn gegevens?

Als we een dienstverlener in de zin van een orderverwerking gebruiken, blijven we verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. Alle orderverwerkers zijn contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en alleen te verwerken voor de uitvoering van de prestatie. De orderverwerkers die voor ons werken, ontvangen uw gegevens indien ze deze voor de uitvoering van de prestatie nodig hebben. Het gaat bijv. om IT-dienstverleners, die we voor de werking en veiligheid van ons IT-systeem nodig hebben, evenals om marketing- en adresbureaus voor eigen marketingacties.

Uw gegevens worden verwerkt in onze klantendatabase. Door de klantendatabase verhoogt de gegevenskwaliteit van de beschikbare klantengegevens (geen dubbele vermeldingen, aanduiding verhuisd/gestorven, adrescorrectie) en kunnen gegevens uit het publieke bronnen aangevuld worden.

Deze gegevens worden ter beschikking gesteld van de concernmaatschappijen, indien nodig voor de afhandeling van de overeenkomst. Klantengegevens worden per onderneming en afzonderlijk opgeslagen, waarbij het moederconcern dienst doet als dienstverlener voor de deelnemende maatschappijen.

Bij een wettelijke verplichting en gerechtelijke vervolging kunnen autoriteiten en rechtbanken evenals externe auditors uw gegevens ontvangen.

Voor de voorbereiding en afhandeling kunnen bovendien ook verzekeringsmaatschappijen, banken, inlichtingendiensten en dienstverleners uw gegevens ontvangen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan onze samenwerkingspartners (bijv. bij wedstrijden) of aan andere derden, tenzij u daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.Hoelang worden mijn gegevens opgeslagen?

We verwerken uw gegevens tot het aflopen van de handelsbetrekking of van de geldende wettelijke bewaringstermijn (bijv. uit hoofde van het handelswetboek, de belastingwet, de wet inzake woon- en verzorgingscentra of de wet inzake arbeidstijd); bovendien tot het aflopen van alle rechtsgeschillen, waarbij de gegevens als bewijs nodig zijn.Worden persoonsgegevens aan derde landen doorgegeven?

Principieel geven wij geen gegevens aan een derde land door. Dat gebeurt in bepaalde gevallen alleen op basis van een verklaring van geschiktheid van de Europese Commissie, standaardclausules in een overeenkomst, gepaste garanties of uw uitdrukkelijke toestemming.Welke rechten inzake gegevensbescherming heb ik?

U heeft te allen tijde recht op informatie, rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, het recht op bezwaar voor de verwerking evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid en op klacht tegen de voorwaarden van het recht inzake gegevensbescherming.

Recht op informatie:
U kunt van ons informatie vragen of en in welke omvang wij uw gegevens verwerken.

Recht op een rectificatie:
Als wij uw gegevens verwerken, die onvolledig of onjuist zijn, kunt u te allen tijde van ons verlangen dat wij deze rectificeren resp. vervolledigen.

Recht op wissing:
U kunt van ons het wissen van uw gegevens verlangen, indien we deze onrechtmatig verwerken of de verwerking een onevenredige inbreuk is op uw gerechtvaardigde belangen. Denk eraan dat er redenen kunnen zijn waardoor een onmiddellijke wissing niet mogelijk is, bijv. bij een wettelijk geregelde bewaringstermijn.

Ongeacht de uitoefening van uw recht op wissing, zullen we uw gegevens onverwijld en volledig wissen, tenzij dat in tegenspraak is met een juridische bewaringstermijn.

Recht op beperking van de verwerking:
U kunt van ons de beperking van de verwerking van uw gegevens verlangen, als

- u de juistheid van de gegevens betwist, en wel gedurende een periode waarin we de juistheid van de gegevens kunnen controleren;
- de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, u de wissing ervan weigert en in plaats daarvan een beperkt gebruik van de gegevens verlangt;
- we de gegevens voor het voorziene doel niet meer nodig hebben, maar u deze gegevens echter nog nodig heeft voor de instelling of onderbouwing van een rechtsvordering; of
- u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
U kunt van ons vragen de gegevens, die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat te verkrijgen en die aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden, zonder daarbij te worden gehinderd door ons, indien:

- we deze gegevens op basis van een door u verstrekte en intrekbare toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons verwerken, en
- deze verwerking met een geautomatiseerd proces gebeurt.

Indien technisch haalbaar kunt u van ons vragen dat uw gegevens direct naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.Recht van bezwaar:

Als we uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. We verwerken uw persoonsgegevens dan niet langer, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende gewettigde redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking is bedoeld om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Zonder opgaaf van redenen kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor directe marketing.Recht klacht in te dienen:

Bent u van mening dat we bij de verwerking van de gegevens de Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming schenden, verzoeken we contact op te nemen met ons om vragen te kunnen ophelderen. Vanzelfsprekend heeft u ook het recht om u te richten tot de toezichthoudende autoriteit, de overheidsinstantie voor controle op gegevensverwerking. Indien u een van de vermelde rechten ten opzichte van ons wil instellen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Bij twijfel kunnen we extra informatie opvragen om uw identiteit te bevestigen.Ben ik verplicht om gegevens beschikbaar te stellen?

Voor het afsluiten resp. uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons moeten we uw gegevens verwerken. Als u ons deze gegevens niet ter beschikking stelt, zullen we de afsluiting van de overeenkomst normaal gezien moeten weigeren of kunnen we een bestaande overeenkomst niet meer uitvoeren en moeten we deze bijgevolg opzeggen. U bent echter niet verplicht toestemming te geven voor de verwerking van gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst niet relevant resp. wettelijk niet vereist zijn.Wedstrijden, marktonderzoek en enquêtes

Bij wedstrijden gebruiken we uw gegevens om u op de hoogte te brengen van winst en voor reclame voor ons aanbod. Gedetailleerde aanwijzingen vindt u evt. in onze deelnamevoorwaarden bij elke wedstrijd.

We gebruiken uw gegevens bovendien voor marktonderzoek en enquêtes. Vanzelfsprekend gebruiken we deze uitsluitend geanonimiseerd voor statistische doeleinden en alleen voor Knaus Tabbert AG. Uw antwoorden bij enquêtes worden niet aan derden doorgegeven of gepubliceerd. De antwoorden uit onze enquêtes slaan we niet samen met uw e-mailadres of andere persoonsgegevens op.

Ik ga akkoord dat Knaus Tabbert mijn persoonsgegevens voor marktonderzoek en enquêtes voor eigen doeleinden verwerkt en gebruikt.

Tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marktonderzoek en enquêtes kunt u te allen tijde als geheel of voor bepaalde maatregelen bezwaar maken, zonder andere kosten dan de kosten voor een mededeling volgens het basistarief. Een mededeling in tekstvorm naar de contactgegevens, vermeld bij punt 1 (bijv. e-mail, fax, brief), volstaat daartoe. Vanzelfsprekend vindt u ook in elke e-mail met een enquête een link om u af te melden.Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij houden ons het recht voor onze verklaringen inzake gegevensbescherming te wijzigen als dat door nieuwe technologieën nodig zou zijn. Gelieve na te gaan of u over de laatste versie beschikt. Als er belangrijke wijzigingen in deze verklaring inzake gegevensbescherming zijn, wijzen wij hierop op onze website.


Alle belanghebbenden en bezoekers van onze website met vragen inzake gegevensbescherming kunnen zich richten tot:

Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Tel.: 0941 2986930
Fax: 0941 29869316
E-Mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de


Als onze functionaris inzake gegevensbescherming uw probleem niet naar behoren kan oplossen, heeft u in elk geval recht om klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.