MENU

Generell informasjon

Merknader og forutsetninger

Merknader

H139 - Den spesifiserte a‑målet bestemmes på kjøretøy sammen med standardutstyr; Størrelsen kan variere hvis visse tilleggsutstyr er valgt (f. eks. belastningsøkning / dekk). 

H141 - Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med KNAUS forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.

H142 - For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. KNAUS forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.

H716 - Innvendig med myggnetting og blendings‑rollo

H128 - Gassdrift under kjøring er kun tillatt i forbindelse med Mono/Duo Control

H145 - Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm

H146 - I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks.dør‑/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com

H137 - Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop

H180 - Det ligger et avtrekksrør i takskapet (designbasert)

H147 - Maksimal lastekapasitet 250 kg

Forutsetninger

ABH11356 - Bestående av: 103760‑02

ABH11357 - Erstatter 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981 og 102914‑03 og 302973 og 402985‑01

ABH11358 - Bestående av: 152850‑01

ABH11359 - Ikke mulig i kombinasjon med 102232

ABH11360 - Bestående av: 953557

ABH11362 - Erstatter 150109 og 152829 og 151634

ABH11363 - Ikke mulig i kombinasjon med 100570

ABH11365 - Kun i kombinasjon med 250376‑01 eller 114540

ABH11366 - Kun i kombinasjon med 250376‑01

ABH11367 - Ikke mulig i kombinasjon med 150112‑25 eller 114540

ABH11368 - Ikke mulig i kombinasjon med 114540

ABH11369 - Kun i kombinasjon med 152545 eller 152519 eller 152591 eller 152590

ABH11370 - Kun i kombinasjon med 150027

ABH11371 - Ikke mulig i kombinasjon med 152545 eller 152519 eller 152591 eller 152590

ABH11372 - Kun i kombinasjon med 152713 eller 150027 og (152545 eller 152519 eller 152591 eller 152590)

ABH11373 - Ikke mulig i kombinasjon med 114550

ABH11374 - Erstatter 102914‑03

ABH11375 - Ikke mulig i kombinasjon med 102914‑03

ABH11379 - Ikke mulig i kombinasjon med 100526‑21

ABH11380 - Ikke mulig i kombinasjon med 550590 eller 552593

ABH11381 - Kun i kombinasjon med 552593 eller 550590

ABH11382 - Ikke mulig i kombinasjon med 100612‑22

ABH11383 - Kun i kombinasjon med 552682

ABH11384 - Erstatter 551966

ABH11385 - Ikke mulig i kombinasjon med 551966

ABH11387 - Erstatter 103797

ABH11388 - Ikke mulig i kombinasjon med 100918

ABH11389 - Kun i kombinasjon med FW0440337*:552414

ABH11390 - Erstatter 551112 og 552414 og FW0440337*:551968

ABH11391 - Ikke mulig i kombinasjon med FW0440337*:550590 eller 550590 og 552414

ABH11392 - Erstatter 551687 og 551112 og 552414 og FW0440337*:551968

ABH11393 - Ikke mulig i kombinasjon med FW0440337*:551687 og 552414

ABH11394 - Bestående av: 103770

ABH11395 - Erstatter 551687

ABH11396 - Ikke mulig i kombinasjon med 100612‑22 og 552593

ABH11397 - Bestående av: 100526‑21

ABH11398 - Ikke mulig i kombinasjon med 100612‑22 og 552682

ABH11399 - Kun i kombinasjon med 552960‑05

ABH11400 - Ikke mulig i kombinasjon med 551687 eller 550590

ABH11402 - Bestående av: 953554 og 953555

ABH11403 - Kun i kombinasjon med 114551

ABH11404 - Kun i kombinasjon med 114550

ABH11405 - Bestående av: 302983

ABH11406 - Kun i kombinasjon med 301957

ABH11407 - Ikke mulig i kombinasjon med 450098‑01 eller 352970 eller 351166 eller 114550

ABH11408 - Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981

ABH11409 - Kun i kombinasjon med 351166

ABH11410 - Erstatter 550086 og 352970 og 353778

ABH11413 - Ikke mulig i kombinasjon med 114550 og

ABH11414 - Kun i kombinasjon med 352967

ABH11415 - Kun i kombinasjon med 352970 og 352059

ABH11417 - Kun i kombinasjon med 450098‑01

ABH11418 - Erstatter FW0440353*:100170‑03

ABH11419 - Ikke mulig i kombinasjon med 114550 og 913916

ABH11421 - Ikke mulig i kombinasjon med 450098‑01

ABH11422 - Kun i kombinasjon med 450623

ABH11423 - Ikke mulig i kombinasjon med 450093

ABH11424 - Ikke mulig i kombinasjon med 114551

ABH11425 - Bestående av: 450563

ABH11426 - Kun i kombinasjon med 252594‑01

ABH11427 - Kun i kombinasjon med 251261‑01 og 250006

ABH11428 - Kun i kombinasjon med 252698

ABH11429 - Kun i kombinasjon med 252698 og 252815

ABH11430 - Ikke mulig i kombinasjon med 100577

ABH11431 - Kun i kombinasjon med 551674

ABH11432 - Kun i kombinasjon med 152827

ABH11433 - Erstatter 152829 eller 150110

ABH11434 - Kun i kombinasjon med 152829

ABH11435 - Ikke mulig i kombinasjon med 152519

ABH11436 - Bestående av: 102333‑01

ABH11437 - Kun i kombinasjon med 150112‑21 eller 150112‑20 eller 150112‑19

ABH11438 - Kun i kombinasjon med 552544

ABH11439 - Ikke mulig i kombinasjon med 251729 og 253753

ABH11440 - Erstatter 102619‑02

ABH11441 - Ikke mulig i kombinasjon med 552052

ABH11442 - Ikke mulig i kombinasjon med 100750‑02

ABH11443 - Kun i kombinasjon med 251729

ABH11444 - Ikke mulig i kombinasjon med 251248‑01

ABH11445 - Ikke mulig i kombinasjon med 253753

ABH11446 - Kun i kombinasjon med 251261‑01

ABH11447 - Kun i kombinasjon med 251358

ABH15797 - Kun i kombinasjon med FW0440353*, FW0446317*, FW0449310*, FW0452310*, FW0452392*, FW0455320*, FW0457492*:150122 eller 152565

ABH15798 - Ikke mulig i kombinasjon med FW0466420*:450098‑01

ABH15799 - Bestående av: 352966 og 450520‑01 og 450520‑02 og 450092

ABH17641 - Kun i kombinasjon med 114551 og 450090

ABH20039 - Ikke mulig i kombinasjon med FW0449310*:353778

ABH20040 - Bestående av: 352059

ABH20041 - Ikke mulig i kombinasjon med 352967

ABH20042 - Bestående av: 450520‑02 og 450520‑01

ABH20550 - Bestående av: FW0452392*, FW0452356*, FW0455320*, FW0457492*, FW0466420*:551968‑01

ABH21029 - Kun i kombinasjon med 152545 eller 152591

ABH21096 - Ikke mulig i kombinasjon med FW0440353*, FW0452356*:450090

ABH22480 - Erstatter 550086 og 352970 og 450090 og 450083 og 353778

ABH22481 - Kun i kombinasjon med 352970 og 352059 eller 352966

ABH23433 - Kun i kombinasjon med 150109 eller 152545

ABH23434 - Kun i kombinasjon med 152545

ABH23435 - Erstatter 150109 og 152829

ABH23436 - Kun i kombinasjon med 251248‑01 eller 114540

ABH23437 - Kun i kombinasjon med 152713 eller 150027

ABH23438 - Kun i kombinasjon med 152565

ABH23439 - Erstatter 102920‑03

ABH23440 - Erstatter 252936

ABH23441 - Ikke mulig i kombinasjon med 400060‑05

ABH23442 - Ikke mulig i kombinasjon med 400369‑01

ABH23443 - Kun i kombinasjon med 352059

ABH23445 - Ikke mulig i kombinasjon med 913916

ABH23446 - Erstatter 253526‑02

ABH23447 - Kun i kombinasjon med 253609

ABH23450 - Kun i kombinasjon med 103777

ABH30070 - Kun i kombinasjon med 351967

ABH30071 - Ikke mulig i kombinasjon med 351967 eller 100612‑19

ABH30195 - Bestående av: 352966 og 450092 og 454119

ABH30377 - Ikke mulig i kombinasjon med FW0440353*:552052, 913916

ABH30734 - Kun i kombinasjon med 352971 eller 351166

ABH30735 - Ikke mulig i kombinasjon med 102609

ABH30736 - Bestående av: 101298

ABH30999 - Ikke mulig i kombinasjon med FW0455362*, FW0452364*:450090 og FW0449310*:114550

ABH33784 - Erstatter 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981 og 102914‑03 og 302973 og 402985‑02

ABH33785 - Erstatter 150110 og 152829

ABH33786 - Kun i kombinasjon med FW0146317*, FW0152310*, FW0152317*, FW0155362*, FW0157492*:150027 og (150122 eller 152565)

ABH33787 - Ikke mulig i kombinasjon med FW0155320*:552682 eller 551979 eller 552593

ABH33788 - Kun i kombinasjon med 152545 eller 152519

ABH33789 - Erstatter 103774

ABH33790 - Kun i kombinasjon med FW0152364*:353778

ABH33791 - Ikke mulig i kombinasjon med 100612‑03

ABH33792 - Ikke mulig i kombinasjon med FW0152364*:353778 og 100612‑01

ABH33793 - Kun i kombinasjon med FW0149310*:114551

ABH33794 - Ikke mulig i kombinasjon med FW0149310*:353778 eller 114551

ABH33795 - Ikke mulig i kombinasjon med 551963

ABH33796 - Kun i kombinasjon med 552593

ABH33797 - Erstatter FW0144353*, FW0146317*, FW0149310*, FW0152317*, FW0152356*, FW0152310*, FW0155320*, FW0155423*, FW0157492*:551966

ABH33798 - Erstatter 103795

ABH33799 - Kun i kombinasjon med 101604‑01 og 103795

ABH33800 - Erstatter 103796

ABH33801 - Kun i kombinasjon med 101605‑01 og 103796

ABH33802 - Kun i kombinasjon med 103789

ABH33803 - Ikke mulig i kombinasjon med (101958‑01 eller 101958‑02)

ABH33804 - Kun i kombinasjon med 551687

ABH33805 - Erstatter 552335‑56

ABH33806 - Erstatter 400060‑05

ABH33808 - Erstatter 400369‑01

ABH33810 - Ikke mulig i kombinasjon med 450098‑01 og 114550 og 352970 og 351166

ABH33811 - Bestående av: 352966 og 450520‑04 og 450520‑05 og 450520‑06 og 450092

ABH33812 - Ikke mulig i kombinasjon med 550086 og 450090 og 114550

ABH33813 - Bestående av: 450092 og 450520‑05 og 450520‑06

ABH33814 - Kun i kombinasjon med 250006

ABH33815 - Kun i kombinasjon med 103776 eller 103776‑01

ABH33816 - Ikke mulig i kombinasjon med 100577 og 101944

ABH33817 - Kun i kombinasjon med 103777 eller 103789

ABH33818 - Ikke mulig i kombinasjon med 103551‑14

ABH33819 - Erstatter 152829

ABH33820 - Kun i kombinasjon med 102333‑02 eller 101298

ABH33821 - Kun i kombinasjon med 101299 eller 102333‑02 eller 100526‑28 eller 101298

ABH33822 - Kun i kombinasjon med 250376‑01 eller 251729 og 253753

ABH33823 - Kun i kombinasjon med 152713 og (152545 eller 152591)

ABH33824 - Ikke mulig i kombinasjon med 101298

ABH33825 - Kun i kombinasjon med 101298

ABH33826 - Ikke mulig i kombinasjon med 552278

ABH33827 - Erstatter 552947

ABH33828 - Kun i kombinasjon med 100526‑28

ABH33829 - Ikke mulig i kombinasjon med 452316

ABH33830 - Ikke mulig i kombinasjon med 550076

ABH33831 - Ikke mulig i kombinasjon med 913916 og 913918

ABH33832 - Ikke mulig i kombinasjon med 450563

ABH33833 - Erstatter 251248‑01

ABH33834 - Kun i kombinasjon med 252408‑04

ABH33835 - Ikke mulig i kombinasjon med 150112‑25 eller 251729 og 253753

ABH33836 - Kun i kombinasjon med 152713

ABH33837 - Erstatter 100960‑04

ABH33838 - Erstatter FW0866469*:552460

ABH33839 - Ikke mulig i kombinasjon med 552460 eller 552317

ABH33840 - Ikke mulig i kombinasjon med 550590 eller 552317

ABH33841 - Ikke mulig i kombinasjon med 550590 eller 552460

ABH33842 - Bestående av: 953555

ABH33843 - Bestående av: 450092

ABH33844 - Kun i kombinasjon med 250376‑01 eller 251729

ABH34582 - Ikke mulig i kombinasjon med 253802 eller 253782

ABH35024 - Bestående av: 450090

ABH35304 - Ikke mulig i kombinasjon med 450098‑01 og 114550

ABH40071 - Kun i kombinasjon med FW0152317*, FW0152356*:114551

Viktig informasjon

BOBILER, CAMPER VANS OG CAMPINGVOGNER AV MERKET KNAUS HAR 10 ÅRS TETTHETSGARANTI OVER HELE EUROPA, OG FOR ØVRIG HENVISES DET TIL KNAUS SIN PRODUKTGARANTI.

MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKE KNAUS:


OM DENNE PRISLISTEN:
Innholdet viser standen ved tidspunktet for trykking 03/2023. Prislisten er gyldig fra og med 03/2023 for modellåret 2023. Tidligere prislister, brosjyreinformasjon og tekniske data er ikke lenger gyldige i forhold til kjøretøyene som tilbys. Vi tar forbehold for evt. mangler og trykkfeil.


OM TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG ILLUSTRASJONER:
Vi anbefaler at du lar eventuelle ombygginger eller andre endringer av kjøretøyet utføres av en autorisert KNAUS‐forhandler. Pass på at det bare brukes KNAUS‐originaldeler. Hvis ikke, risikerer du både din egen sikkerhet og at kjøretøyet ikke får driftstillatelse.

Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader. Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av konstruksjon, farge og utstyr hvis dette utgjør et teknisk fremskritt, ikke gir for store ulemper for kunden og/eller gjør kjøretøyet tryggere.

Opplysninger angående levering, mål og vekt samt utseende svarer til det som var kjent da katalogen gikk i trykken (03/2023). Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer som gjelder utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Innhent informasjon hos en autorisert KNAUS‐forhandler før du kjøper kjøretøyet.

Opplysninger om leveringsdetaljer, mål, vekt og utseende tilsvarer det som er gjeldende ved tidspunkt for trykksaksutgivelse (03/2023). Det tas forbehold om at det kan tilkomme endringer i utrustning, tekniske data, serieomfang og priser. Det tas videre forbehold om tekniske endringer innenfor konstruksjonsmessige rammer så lenge disse tjener den tekniske utviklingen og tjener kundens interesse. Det tas dertil forbehold om mindre avvik i f. eks. farger eller andre beskaffenheter gjeldende også etter kontraktskriving.

Bilder viser til dels ekstrautstyr som kan leveres mot tillegg i pris. Bilder kan også vise utstyrsdetaljer av prototyper eller varianter som ikke alltid tilsvarer den angitte modellutgaven og som ikke er tilgjengelig som ekstrautstyr. Fargeavvik kan forekomme gjennom trykkeprosessen.

Før et kjøp bør du innhente omfattende råd og opplysninger av din KNAUS forhandler om detaljer ved de forskjellige standard modellene. Det kan forekomme at dekor og design som er avbildet i katalogen ikke alltid er i samsvar med leveringstilbudet.

Viktige tekniske og juridiske merknader om konfigurasjon av campingvogn og vektbasert informasjon

I veitrafikken er hver campingvogn kun godkjent for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Vær derfor oppmerksom på de tekniske og juridiske angivelsene for vekten til campingvognen din ved konfigurasjon og valg av tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) fra vårt fabrikkutvalg når du konfigurerer campingvognen din.

De juridiske angivelsene om vekten til campingvognen din inneholder EU‐kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra den 31. mars 2021 (til 06/2022: EU‐forordning nr. 1230/2012 fra den 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende opplysninger om vektinformasjonen som en del av konfigurasjonen, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les disse forklaringene og merknadene til vektinformasjonen grundig før du konfigurerer og bestiller campingvognen din. Våre forhandlere hjelper deg også gjerne med valg og konfigurasjon av campingvognen.

I. Begreper

1. Den teknisk tillatte totalvekten til campingvognen

Den teknisk tillatte totalvekten til campingvognen står oppført i del I av registreringspapiret og betegner den produsentangitte maksimalvekten for campingvognen din i belastet tilstand (f. eks. 1 500 kg).  Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring vil mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik overskridelse under kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at campingvognen din veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er ditt ansvar å overholde denne grensen.

Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

2. Vekten til campingvognen i kjørbar tilstand

Vekt i kjørbar tilstand betegner vekten til campingvognen samt påbygg og fabrikkmontert standardutstyr (grunnutstyr),  inkludert en full gassflaske i aluminium, full ferskvannstank, full toalettvanntank og full varmtvannsbereder.

Vekten i kjørbar tilstand oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

Vekten i kjørbar tilstand omfatter følgende elementer:

  • Egenvekten til campingvognen inkludert driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og veihjelpssett,
  • standardutstyret fra fabrikken, dvs. den grunnleggende campingvognkonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons‐ eller utstyrsnivå,
  • den 100 % fulle ferskvannstanken, 
  • den 100 % fulle gassflasken i aluminium med et fyllevolum på 2,7 kg / 5 kg / 11 kg og en totalvekt på 6 kg / 10 kg / 23 kg,
  • den 100 % fulle toalettvanntanken,
  • den 100 % fulle varmtvannsberederen.


Vær oppmerksom på at den tekniske informasjonen fra Knaus Tabbert AG inneholder beregnede nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 %. Denne lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte effekt på campingvognens faktiske vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. Denne toleransen skal derfor medberegnes ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til campingvognen i kjøreklar tilstand, pluss vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på en gitt campingvogn. 

4. Maksimalt antall soveplasser

Maksimalt antall soveplasser oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende konfigurasjonen av campingvognen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons‐ eller utstyrsnivå;

Informasjon om standardutstyret (grunnutstyr) for din valgte planløsning finner du som en del av påfølgende konfigurasjon.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrustning som ikke hører til standardutstyret, men som monteres i eller på campingvognen av produsenten på fabrikken og kan bestilles av kunden. Tilbehør som monteres av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke tilleggsutstyr.

Informasjon om utstyrspakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestilles fra fabrikken for din valgte planløsning finner du som en del av den påfølgende konfigurasjonen.

Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en reduksjon av nyttelasten (se avsnitt 6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr som kan velges for de ulike planløsningene finner du i informasjonen for den enkelte planløsningen (iht. punkt 7).

6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr.

EU‐lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for campingvogner som må være tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. Denne skal ikke underskrides ved konfigurasjonen av campingvognen din og beregnes med følgende formel:

minimum nyttelast i kg ≥10 x (n + L)
Her er: «n» = maksimalt antall soveplasser og «L» = total karosserilengde inkludert drag i meter.

7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter produsenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten på tilleggsutstyret ved at den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand og minimum nyttelast trekkes fra.


Eksempel:

1 500 kg teknisk tillatt totalvekt
−1 320 kg vekt i kjøreklar tilstand
−100 kg minimum nyttelast
= 80 kg Maksimal vekt på tilleggsutstyr

II. Tekniske og juridiske merknader

1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vekstangivelser

Informasjonen i vår tekniske informasjon om beregnede nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 %. Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil ±5 % er juridisk angitt og skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene som brukes av enkelte leverandører. Vektsvinginger på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsprosesser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til campingvognen din og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.


Eksempel:

Vekt i kjøreklar tilstand iht. teknisk informasjon 1 320 kg
Juridisk tillatt toleranse på ±5 %: 66 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjøreklar tilstand: 1 254 til 1 386 kg

2. Effekten av juridisk tillatte toleranser

Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som juridisk angitt minimum nyttelast. For konfigurasjonen av campingvognen din kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning).  I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigurasjonen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigurasjonen ikke gå videre.

Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG‐handelspartner for å forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det er rom for ekstra last (min. nyttelast, se ovenfor). 

Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte produksjonsbetingede toleransene for vekt i kjøreklar tilstand overholdes under konfigurasjonen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning.

Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 50 kg for campingvognen nevnt i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjøreklar tilstand angitt i vår tekniske informasjon en nyttelast på 130 kg. Den faktiske nyttelasten kan imidlertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleransene. Hvis vekten på campingvognen din i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i vår tekniske informasjon, reduseres lastemuligheten fra 130 kg til 117 kg:


Eksempel:

1 500 kg teknisk tillatt totalvekt
−1 333 kg faktisk vekt på kjøretøyet i kjøreklar tilstand (+1 % i forhold til vekten på 1 320 kg angitt i vår tekniske informasjon)
−50 kg bestilt tilleggsutstyr for det spesifikt konfigurerte kjøretøyet
= 117 kg gjenværende lastemulighet (viktig: Den gjenværende lastemuligheten må være større en minimum nyttelast iht. punkt 6.)


Vi anbefaler derfor at campingvognen din med last veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.