MENU

Toelichtingen

KNAUS campers hebben van fabriekswege, geldig voor geheel Europa, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar en 24 maanden garantie op materiaal - en constructiefouten.

Voor alle KNAUS campers geldt:


Maten en gewichten hebben door gebruikmaking van natuurlijke grondsto en een tolerantie van +/– 5%

In‐ en opbouw van accessoires door niet erkende bedrijven kunnen de veiligheid van uw camper benadelen en u riskeert nietigheid van de KNAUS garantie. Laat derhalve uw reparatie of in‐ en opbouw van accessoires alleen plaatsvinden bij de erkende KNAUS‐dealerbedrijven en maak gebruik van originele KNAUS onderdelen en accessoires.

Alle hier genoemde accessoire prijzen zijn alleen geldig bij in‐ en opbouw tijdens de productie van de camper. In‐ en opbouw achteraf, indien en voorzover mogelijk, brengen extra montage‐ en materiaalkosten met zich mee. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de ene optie de andere uitsluit. Veranderingen in constructie, kleur, en uitvoering behouden wij ons voor, zolang dit de technische vooruitgang dient.

De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. 

Over zowel auto, motor als auto‐gerelateerde accessoires wordt BPM belasting geheven. BPM bedragen zijn gebaseerd op de catalogusprijzen van Fiat Proffesional (FCA) (prijslijst 1 januari 2017).  Indien Fiat tussentijds (voor aflevering) prijzen verhoogt, dan zijn wij wettelijk verplicht u het ontstane meer bedrag aan BPM door te berekenen. Ongeacht contract of offerte. Dit geldt voor ieder BPM bedrag. De BPM bedragen dienen door uw dealer als belasting te worden afgedragen. 

De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand per juli 2017. Deze prijslijst is geldig vanaf 01.08.2017 en geldig voor modeljaar 2018. Vergissingen en drukfouten zijn voorbehouden.


De waterinstallatie is ingebouwd volgens en voldoet minstens aan de technische voorschriften van 10/2007 (Voorschriften 2002/72/EG)

*) Toelichting op de gewichtsaanduidingen bij uw KNAUS Campers:

KNAUS campers onderscheiden zich met hoge laadvermogens.

Door innovatieve oplossingen, zoals het gebruik van hoogwaardig staal in het chassis en een intelligente honingraat constructie in de opbouw, wordt een laag eigengewicht van de camper gerealiseerd. 


Het leeggewicht in deze prijlijst is het gewicht van het voertuig in standaarduitvoering en zonder basisuitrusting, d. w.z. zonder het gewicht van de bestuurder en zonder „vloeistoffen‟, alsmede zonder extra uitrusting (volgens art. 2, rubriek 3 verordening (EU) 1230/2012

Het gewicht in rijklare toestand, volgens art. 2, rubriek 4a) VO 

(EU) 1230/2012 is, voor zover niet afwijkends is geregeld, als volgt gedefinieerd:
Het leeggewicht van het voertuig in standaard uitrusting volgens weging door de fabrikant (incl. boordwerktuig)
+ brandstoftank voor 90% gevuld
+ 75 kg (gewicht van de bestuurder)
+ Alu gasfl essen (11 kg vulniveau) voor 100% gevuld (komt overeen met 18 kg totaalgewicht)
+ verswatertank voor 100% gevuld (vulniveau van verswater is afhankelijk van model begrensd op 10 liter**/ 20 liter**/40 liter** tijdens de rit, voor zover technisch voorzien)
+ toilet spoeltank voor 100% gevuld
+ warm water boiler voor 100% gevuld
= gewicht in rijklare toestand

** Vulniveau van de watertank is door een overloopventiel begrensd tot 

10/20/40 liter modelafhankelijk (aanbevolen vulniveau tijdens de rit),  volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fnn (h) VO (EU) 1230/2012. 


Het technisch toelaatbaar totaalgewicht volgens artikel 2, rubriek 7 VO (EU) 1230/2012 is als volgt gedefinieerd:

Het door de fabrikant opgegeven maximale gewicht van het voertuig in beladen toestand.


Het maximaal laadvermogen volgens de KNAUS catalogus opgaven is gedefinieerd als:
Technisch toelaatbaar totaalgewicht – gewicht in rijklare toestand = maximale belading


Voorbeeld:
Totaal toelaatbaar gewicht 3500 kg
minus gewicht in rijklare toestand 2850 kg
= maximaal laadvermogen 650 kg

Let u er s. v.p. op, dat het maximaal laadvermogen, zoals aangegeven in 

de catalogus of prijslijst, bijvoorbeeld door het gewicht van het aantal meerijdende personen en het gewicht van de extra uitrusting gereduceerd wordt.

Let u s. v.p. bij het kopen van extra uitrusting er op, dat uw KNAUS camper na aftrek van het aantal meerijdende personen en het gewicht van de extra uitrusting van het maximaal laadvermogen, nog altijd moet beschikken over een zg. minimaal laadvermogen dat niet onderschreden mag worden (volgens bijlage I, deel A, rubriek 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012): 

(maximaal aantal toegelaten personen + bestuurder + totaal lengte van het voertuig in meters) x 10 = minimaal laadvermogen in kg


Voorbeeld:
[(maximaal aantal toegelaten personen + bestuurder) 4 + (totale lengte van het voertuig in meters) 6] x 10 = 100 kg.

Als gebruiker van een (bus)camper bent u verplicht de maximale aslasten niet te overschreiden alsmede voor een juiste, aslast afhankelijke gewichtsverdeling te zorgen. Voorts bent u verplicht, alle voorschriften aan te houden, die noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van uw (bus)camper. 

De prijzen van de afzonderlijke pakketten zijn vaste prijzen en kunnen 

ook door toegevoegde opties niet veranderd worden. Bij bestellingen van opties, die onderdelen uit de pakketten vervangen, worden deze vervangen pakketonderdelen niet los meegeleverd.

Consumentenprijzen „af fabriek‟ zijn inclusief 21% BTW, BPM, fabrieks afhaal pakket, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage

* Afhaal pakket fabriek houdt in:
* Het door de consument zelf afhalen van het voertuig bij de fabriek (na afspraak)
* Afl evering door een specialist van de fabriek
* Uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek
* Een fabrieksbezichtiging
* Een kleine lunch in de fabriek
* Een klein presentje van de fabriek

Indien de consument niet zelf wenst af te halen dan rekent de dealer een meerprijs wegens het verschil aan transportkosten.

Consumentenprijzen „af dealer‟ zijn inclusief 21% BTW, BPM, transportkosten, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage.