MENU

KNAUS VAN TI PLUS

Standaarduitrusting

nu vanaf 67.575,00 €

VAN TI PLUS

Varianten

Aanvullende informatie

x = Standaarduitrusting
– = Technisch niet voorzien

Graag aandacht voor de toelichtingen
** Inhoud van de verswatertank in de zin van Bijlage V, deel A, lid 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 door overloopventiel beperkt tot 10 liter (aanbevolen vulpeil tijdens rijden)