MENU

KNAUS VAN TI PLUS 700 LF

Standaarduitrusting

nu vanaf 71.645,00 €
  700 LF  
Live beleven

Indelingen

Aanvullende informatie

x = Standaarduitrusting
– = Technisch niet voorzien

Graag aandacht voor de toelichtingen
** Inhoud van de verswatertank in de zin van Bijlage V, deel A, lid 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 door overloopventiel beperkt tot 10 liter (aanbevolen vulpeil tijdens rijden)