MENU

Julkaisutiedot

Sisällöstä vastaava Saksan valtiollisen sopimuksen mukaan (§ 10 Abs. 3 MDStV)

Knaus Tabbert AG
Helmut‐Knaus‐Str. 1
94118 Jandelsbrunn

Puhelin: +49 (0)8583 / 21–1
Faksi: +49 (0)8583 / 21–380
Sähköposti: info@knaustabbert.de

Yhtiön toimipaikka: Jandelsbrunn
Rekisterioikeus: Passau HRB 7579
ALV‐nro: DE 263 242 372

Hallitus:
Wolfgang Speck, puheenjohtaja (vastaava toimittaja)
Werner Vaterl
Gerd Adamietzki

Hallintoneuvosto:
Dr. Esther Hackl (puheenjohtaja)

Suunnittelu, muotoilu ja toteutus:

Communiacs - Webagentur in Pocking/Passau

www.communiacs.de

Vastuuvapauslauseke

1. Verkkosivuston sisältö

Knaus Tabbert AG (tekijä) ei vastaa millään tavoin annettujen tietojen ajankohtaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai laadusta. Knaus Tabbert AG: lle asetetut korvausvaatimukset, jotka perustuvat luonteeltaan materiaalisiin tai aineettomiin vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet annettujen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä tai virheellisten tai epätäydellisten tietojen käytöstä, ovat aina poissuljettu, ellei kyseessä ole todistettavasti tekijän tahallinen tai karkean huolimaton toiminta. Kaikki tarjoukset ovat sitoumuksetta. Knaus Tabbert AG pidättää oikeuden muuttaa, täydentää tai poistaa sivujen osia tai koko sivuston tai sulkea julkaisun joksikin aikaa tai lopullisesti.

2. Viittaukset ja linkit

Suorissa tai epäsuorissa viittauksissa muihin internetsivuihin (linkit),  jotka ovat Knaus Tabbert AG: n vastuualueen ulkopuolella, vastuuvelvollisuus on voimassa ainoastaan siinä tapauksessa, että Knaus Tabbert AG on tietänyt sivun sisällöstä ja sen olisi ollut teknisesti mahdollista ja oletettavaa estää käyttö sisällön ollessa lainvastaista. Knaus Tabbert AG vakuuttaa täten nimenomaisesti, että linkin asetuksen ajankohtana linkitettävillä sivuilla ei havaittu mitään lainvastaista sisältöä. Linkitettyjen/viitattujen sivujen nykyiseen ja tulevaan muotoiluun, sisältöön tai tekijöihin ei tämän sivuston tekijällä ole mitään vaikutusta. Siksi tämän sivuston tekijä ilmoittaa täten nimenomaan, ettei sillä ole mitään tekemistä linkitettyjen/viitattujen sivujen minkään linkin asettamisen jälkeen muutetun sisällön kanssa. Tämä toteamus koskee kaikkia oman internetsivuston sisälle asetettuja linkkejä ja viittauksia sekä muiden tekijän laatimiin myyjäluetteloihin, sivustoluetteloihin tai postituslistoille tekemiä merkintöjä. Lainvastaisista, virheellisistä ja epätäydellisistä sisällöistä ja erityisesti niistä vahingoista, jotka syntyvät tällä tavoin ilmoitettujen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä, vastaa linkitetyn/viitatun sivun ylläpitäjä yksinään, ei se, joka linkin kautta ainoastaan viittaa kyseiseen julkaisuun.

3. Tekijän‐ ja tunnusmerkkioikeus

Knaus Tabbert AG pyrkii kaikissa julkaisuissa ottamaan huomioon käytettyjen kuvien, äänidokumenttien, videojaksojen ja tekstien tekijänoikeudet tai käyttämään itse laatimiaan kuvia, piirroksia, äänidokumentteja, videojaksoja ja tekstejä tai käyttämään ilman lisenssiä saatavia kuvia, piirroksia, äänidokumentteja, videojaksoja ja tekstejä. Kaikkia internetsivuston sisällä mainittuja ja mahdollisesti kolmannen osapuolen suojaamia tavaramerkkejä ja toiminimiä koskee rajoittamatta kulloinkin voimassa olevan tunnusmerkkioikeuden ehdot ja kyseisten rekisteröityjen omistajien omistusoikeudet. Pelkästä maininnasta ei voida vetää johtopäätöstä, että tavaramerkki ei ole kolmannen osapuolen oikeuksien suojaama! Julkaistujen, Knaus Tabbert AG: lle itse laadittujen osien tekijänoikeus on sivujen tekijällä. Tällaisten lähdetekstien, kuvien, piirrosten, äänidokumenttien, videoiden tai tekstien monistaminen tai käyttö muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa ei ilman tekijän nimenomaista hyväksyntää ole sallittua.

4. Tämän vastuuvapauslausekkeen oikeusvaikutus

Tämä vastuuvapauslauseke on katsottava sen internetsivuston osaksi, josta käsin viitattiin tälle sivulle. Mikäli tämän tekstin osat tai yksittäiset ilmaisut eivät vastaa, eivät enää vastaa tai eivät täydellisesti vastaa voimassa olevaa oikeutta, ei se vaikuta dokumentin muiden osien sisältöön tai voimassaoloon.