MENU

Generel Information

Vigtige Bemærkninger og afhænger af

Bemærkninger

H139 - Den specificerede dimension bestemmes på køretøjer sammen med standardudstyr; Størrelsen kan variere, hvis bestemt tilbehør vælges (f. eks. vægtforhøjelse / dæk). 

H717 - Maksimal nyttelast (kg) i. S. d. KNAUS kataloginformation = forskel mellem teknisk tilladt totalvægt og køreklar vægt. Bemærk yderligere oplysninger og forklaringer på side 40.

H141 - Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din KNAUS forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.

H142 - Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din KNAUS forhandler rådgiver dig gerne.

H716 - Indvendig med myggenet‐ og mørklægnings‐rollo

H128 - Gasdrift under kørsel er kun tilladt i forbindelse med Mono eller Duo Control

H145 - Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm

H146 - Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f. eks. dør‐/vindueskontakt).  Du finder yderligere informationer på www.velocate.co

H137 - Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi‐kit).  Medi‐kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop. Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop. (landeafhængig)

H147 - Maximal belastning 250 kg

Afhænger af

ABH14809 - Bestående af: 103760‑02

ABH14810 - Erstattet 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981 og 102914‑03 og 302973 og 402985‑01

ABH14811 - Bestående af: 152850‑01

ABH14812 - Ikke muligt i kombination med 102232

ABH14813 - Bestående af: 953557

ABH14815 - Erstattet 150109 og 152829 og 151634

ABH14816 - Ikke muligt i kombination med 100570

ABH14818 - Kun i kombination med 250376‑01 eller 114540

ABH14819 - Kun i kombination med 250376‑01

ABH14820 - Ikke muligt i kombination med 150112‑25 eller 114540

ABH14821 - Ikke muligt i kombination med 114540

ABH14822 - Kun i kombination med 152545 eller 152519 eller 152591 eller 152590

ABH14823 - Kun i kombination med 150027

ABH14824 - Ikke muligt i kombination med 152545 eller 152519 eller 152591 eller 152590

ABH14825 - Kun i kombination med 152713 eller 150027 og (152545 eller 152519 eller 152591 eller 152590)

ABH14826 - Ikke muligt i kombination med 114550

ABH14827 - Erstattet 102914‑03

ABH14828 - Ikke muligt i kombination med 102914‑03

ABH14832 - Ikke muligt i kombination med 100526‑21

ABH14833 - Ikke muligt i kombination med 550590 eller 552593

ABH14834 - Kun i kombination med 552593 eller 550590

ABH14835 - Ikke muligt i kombination med 100612‑22

ABH14836 - Kun i kombination med 552682

ABH14837 - Erstattet 551966

ABH14838 - Ikke muligt i kombination med 551966

ABH14839 - Ikke muligt i kombination med FW0440353*:552052 og 913916

ABH14840 - Erstattet 103797

ABH14841 - Ikke muligt i kombination med 100918

ABH14842 - Kun i kombination med FW0440337*:552414

ABH14843 - Erstattet 551112 og 552414 og FW0440337*:551968

ABH14844 - Ikke muligt i kombination med FW0440337*:550590 eller 550590 og 552414

ABH14845 - Erstattet 551687 og 551112 og 552414 og FW0440337*:551968

ABH14846 - Ikke muligt i kombination med FW0440337*:551687 og 552414

ABH14847 - Bestående af: 103770

ABH14848 - Erstattet 551687

ABH14849 - Ikke muligt i kombination med 100612‑22 og 552593

ABH14850 - Bestående af: 100526‑21

ABH14851 - Ikke muligt i kombination med 100612‑22 og 552682

ABH14852 - Kun i kombination med 552960‑05

ABH14853 - Ikke muligt i kombination med 551687 eller 550590

ABH14855 - Bestående af: 953554 og 953555

ABH14856 - Kun i kombination med 114551

ABH14857 - Kun i kombination med 114550

ABH14858 - Bestående af: 302983

ABH14859 - Kun i kombination med 301957

ABH14860 - Ikke muligt i kombination med 450098‑01 eller 352970 eller 351166 eller 114550

ABH14861 - Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981

ABH14862 - Kun i kombination med 351166

ABH14863 - Erstattet 550086 og 352970 og 353778

ABH14866 - Ikke muligt i kombination med 114550 og

ABH14867 - Kun i kombination med 352967

ABH14870 - Kun i kombination med 450098‑01

ABH14871 - Erstattet FW0440353*:100170‑03

ABH14872 - Ikke muligt i kombination med 114550 og 913916

ABH14874 - Ikke muligt i kombination med 450098‑01

ABH14875 - Kun i kombination med 450623

ABH14876 - Ikke muligt i kombination med 450093

ABH14877 - Ikke muligt i kombination med 114551

ABH14878 - Bestående af: 450563

ABH14879 - Kun i kombination med 251261‑01 og 250006

ABH14880 - Kun i kombination med 252698

ABH14881 - Kun i kombination med 252698 og 252815

ABH14882 - Ikke muligt i kombination med 100577

ABH14883 - Ikke muligt i kombination med 102608

ABH14884 - Kun i kombination med 152827

ABH14885 - Erstattet 152829 eller 150110

ABH14886 - Kun i kombination med 152829

ABH14887 - Ikke muligt i kombination med 152519

ABH14888 - Bestående af: 102333‑01

ABH14889 - Kun i kombination med 150112‑21 eller 150112‑20 eller 150112‑19

ABH14890 - Kun i kombination med 552544

ABH14891 - Ikke muligt i kombination med 251729 og 253753

ABH14892 - Erstattet 102619‑02

ABH14893 - Ikke muligt i kombination med 552052

ABH14894 - Kun i kombination med 551674

ABH14895 - Ikke muligt i kombination med 100750‑02

ABH14896 - Kun i kombination med 251729

ABH14897 - Ikke muligt i kombination med 251248‑01

ABH14898 - Ikke muligt i kombination med 253753

ABH14899 - Kun i kombination med 251261‑01

ABH14900 - Kun i kombination med 251358

ABH17006 - Kun i kombination med 150109 eller 152545

ABH17007 - Erstattet 150109 og 152829

ABH17012 - Kun i kombination med 152713 eller 150027

ABH17019 - Erstattet 102920‑03

ABH17022 - Kun i kombination med 103777

ABH17031 - Ikke muligt i kombination med 400060‑05

ABH17033 - Ikke muligt i kombination med 400369‑01

ABH17036 - Erstattet 550086 og 352970 og 450090 og 450083 og 353778

ABH17039 - Ikke muligt i kombination med 913916

ABH17041 - Kun i kombination med 253609

ABH17046 - Kun i kombination med FW0440353*, FW0446317*, FW0449310*, FW0452310*, FW0452392*, FW0455320*, FW0457492*:150122 eller 152565

ABH17047 - Ikke muligt i kombination med FW0466420*:450098‑01

ABH17049 - Bestående af: 352966 og 450520‑01 og 450520‑02 og 450092

ABH17057 - Kun i kombination med 152545 eller 152591

ABH20152 - Bestående af: 352059

ABH20153 - Ikke muligt i kombination med 352967

ABH20154 - Ikke muligt i kombination med FW0452364*:450090 og FW0449310*:114550

ABH20155 - Ikke muligt i kombination med FW0449310*:353778

ABH20156 - Bestående af: 450520‑02 og 450520‑01

ABH20843 - Bestående af: FW0452392*, FW0452356*, FW0455320*, FW0457492*, FW0466420*:551968‑01

ABH21041 - Kun i kombination med 152545

ABH21227 - Ikke muligt i kombination med FW0440353*, FW0452356*:450090

ABH21575 - Kun i kombination med 152565

ABH21577 - Erstattet 252936

ABH21578 - Kun i kombination med 352059

ABH21580 - Erstattet 253526‑02

ABH21581 - Kun i kombination med 103776

ABH23129 - Kun i kombination med 352970 og 352059 eller 352966

ABH23864 - Kun i kombination med 251248‑01 eller 114540

ABH23865 - Ikke muligt i kombination med 102685

ABH30119 - Kun i kombination med 351967

ABH30120 - Ikke muligt i kombination med 351967 eller 100612‑19

ABH30180 - Kun i kombination med 352971

ABH30325 - Bestående af: 352966 og 450092 og 454119

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger til campingvognskonfiguration og vægtrelaterede oplysninger.

I trafikken er alle campingvogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din campingvogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker‟, „udstyrsfunktioner‟ og „valgmuligheder‟). 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil 06/2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din campingvogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i forbindelse med konfigurationen baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din campingvogn. Vores forhandlere hjælper dig gerne med at vælge og konfigurere din campingvogn.

I. Begreber

1. Campingvognens teknisk tilladte totalvægt

Campingvognens „teknisk tilladte totalvægt‟ fremgår af registreringsattestens del I og betegner den maksimale vægt, som din campingvogn må veje med last (f. eks. 1.500 kg),  og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den teknisk tilladte totalvægt under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den teknisk tilladte totalvægt under kørslen medføre bøde. Vi anbefaler derfor, at du vejer din campingvogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din campingvogn overholder den teknisk tilladte totalvægt. Du er selv ansvarlig for at overholde den teknisk tilladte totalvægt.

Den teknisk tilladte totalvægt fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

2. Campingvognens vægt i køreklar stand

„Vægten i køreklar stand‟ betegner campingvognens vægt samt opbygning og standardudstyr („basisudstyr‟ eller „standardudstyr‟) inkl. en fyldt gasflaske, en fuld friskvandstank, en fuld toiletskyllevandstank og en fyldt vandvarmer.

Vægten i køreklar stand fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

Vægten i køreklar stand omfatter følgende elementer:

  • campingvognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lappegrej ved punktering
  • fabrikkens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en campingvogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations‐ eller udstyrsniveau
  • friskvandstank, der er fyldt 100 % 
  • en alu‐gasflaske, der er fyldt 100 %, med en påfyldningsmængde på 2,7 kg / 5 kg / 11 kg og en totalvægt på 6 kg / 10 kg / 23 kg;
  • toiletskylletank, der er fyldt 100 %
  • friskvandstank, der er fyldt 100 %


Bemærk, at oplysningerne om vægt i køreklar stand i de tekniske data er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din campingsvogns reelle vægt og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende vægt af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

3. Vognens reelle vægt

„Vognens reelle vægt‟ betegner vognens vægt i køreklar stand plus vægten af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken side på en bestemt campingvogn.

4. Maks. antal sovepladser

Det „maksimale antal sovepladser‟ fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr‟ („basisudstyr‟ eller „standardudstyr‟) betegner den grundlæggende konfiguration af en campingvogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations‐ eller udstyrsniveau.

Du får oplysninger om standardudstyret („basisudstyr‟ eller „standardudstyr‟) for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

„Ekstraudstyr‟ („pakker‟, „udstyrsfunktioner‟ og „valgmuligheder‟) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i campingvognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke‐ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Du får oplysninger om de udstyrs(pakker),  udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelasten (se afsnit 6.). Hvilken vægt for ekstraudstyret, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit 7.).

6. Nyttelasten og den mindste nyttelast

„Nyttelasten‟ beregnes ved at fratrække vægten i køreklar stand, passagerernes vægt og ekstraudstyrets maksimale vægt, der er fastsat af fabrikanten, fra den teknisk tilladte totalvægt.

EU‐lovgivningen foreskriver en fast „mindste nyttelast‟ for campingvogne, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne vægt må ikke underskrides ved konfigurationen af din campingvogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Mindste nyttelast i kg ≥ 10 * (n + L)
Her gælder: „n‟ = Maks. antal sovepladser og „L‟ = Vognens totale længde inklusive trækstang i meter.

7. Ekstraudstyrets maksimale vægt

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste vægt af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale vægt‟ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den vægt, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker‟, „udstyrsfunktioner‟ og „valgmuligheder‟),  når den lovmæssigt fastsatte mindste vægt for nyttelast er overholdt.

Knaus Tabbert AG beregner ekstraudstyrets maksimale vægt ved at fratrække vægten i køreklar stand, passagerernes vægt samt den mindste nyttelast fra den teknisk tilladte totalvægt.


Eksempel:

1.500 kg Teknisk tilladt totalvægt
– 1.320 kg Vægt i køreklar stand
– 100 kg Mindste nyttelast
= 80 kg Ekstraudstyrets maksimale vægt

II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om vægt i køreklar stand i de tekniske data gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 % er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f. eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din campingvogns reelle vægt og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende nyttelast, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.


Eksempel:

Vægt i køreklar stand ifølge tekniske data: 1.320 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på ± 5 %: 66 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i vægt i køreklar stand 1.254 til 1.386 kg

2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis campingvognens reelle vægt stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle vægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG‐forhandler for, at den teknisk tilladte totalvægt heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste nyttelast, se nedenfor). 

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved vægten i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimalvægt for hvert grundrids.

Bestiller du campingvognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 50 kg, fås en nyttelast på 130 kg på grund af den nominelle værdi for vægten i køreklar stand, der fremgår af de tekniske data. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din campingvogns vægt i køreklar stand f. eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af de tekniske data, reduceres lastemuligheden fra 130 kg til 117 kg:


Eksempel:

1.500 kg Teknisk tilladt totalvægt
– 1.333 kg Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 1.320 kg i køreklar tilstand, der er angivet i de tekniske data)
– 50 kg Bestilt ekstraudstyr til den konkret konfigurerede vogn
= 117 kg Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste nyttelast, se afsnit 6.)


Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede campingvogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den teknisk tilladte totalvægt. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.