MENU

Generel Information

Vigtige Bemærkninger og afhænger af

Bemærkninger

H139 - Den specificerede dimension bestemmes på køretøjer sammen med standardudstyr; Størrelsen kan variere, hvis bestemt tilbehør vælges (f. eks. vægtforhøjelse / dæk). 

H717 - Maksimal nyttelast (kg) i. S. d. KNAUS kataloginformation = forskel mellem teknisk tilladt totalvægt og køreklar vægt. Bemærk yderligere oplysninger og forklaringer på side 40.

H141 - Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din KNAUS forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.

H142 - Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din KNAUS forhandler rådgiver dig gerne.

H716 - Indvendig med myggenet‐ og mørklægnings‐rollo

H128 - Gasdrift under kørsel er kun tilladt i forbindelse med Mono eller Duo Control

H145 - Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm

H146 - Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f. eks. dør‐/vindueskontakt).  Du finder yderligere informationer på www.velocate.co

H137 - Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi‐kit).  Medi‐kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop. Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop. (landeafhængig)

H147 - Maximal belastning 250 kg

Afhænger af

ABH14809 - Bestående af: 103760‑02

ABH14810 - Erstattet 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981 og 102914‑03 og 302973 og 402985‑01

ABH14811 - Bestående af: 152850‑01

ABH14812 - Ikke muligt i kombination med 102232

ABH14813 - Bestående af: 953557

ABH14815 - Erstattet 150109 og 152829 og 151634

ABH14816 - Ikke muligt i kombination med 100570

ABH14818 - Kun i kombination med 250376‑01 eller 114540

ABH14819 - Kun i kombination med 250376‑01

ABH14820 - Ikke muligt i kombination med 150112‑25 eller 114540

ABH14821 - Ikke muligt i kombination med 114540

ABH14822 - Kun i kombination med 152545 eller 152519 eller 152591 eller 152590

ABH14823 - Kun i kombination med 150027

ABH14824 - Ikke muligt i kombination med 152545 eller 152519 eller 152591 eller 152590

ABH14825 - Kun i kombination med 152713 eller 150027 og (152545 eller 152519 eller 152591 eller 152590)

ABH14826 - Ikke muligt i kombination med 114550

ABH14827 - Erstattet 102914‑03

ABH14828 - Ikke muligt i kombination med 102914‑03

ABH14832 - Ikke muligt i kombination med 100526‑21

ABH14833 - Ikke muligt i kombination med 550590 eller 552593

ABH14834 - Kun i kombination med 552593 eller 550590

ABH14835 - Ikke muligt i kombination med 100612‑22

ABH14836 - Kun i kombination med 552682

ABH14837 - Erstattet 551966

ABH14838 - Ikke muligt i kombination med 551966

ABH14839 - Ikke muligt i kombination med FW0440353*:552052 og 913916

ABH14840 - Erstattet 103797

ABH14841 - Ikke muligt i kombination med 100918

ABH14842 - Kun i kombination med FW0440337*:552414

ABH14843 - Erstattet 551112 og 552414 og FW0440337*:551968

ABH14844 - Ikke muligt i kombination med FW0440337*:550590 eller 550590 og 552414

ABH14845 - Erstattet 551687 og 551112 og 552414 og FW0440337*:551968

ABH14846 - Ikke muligt i kombination med FW0440337*:551687 og 552414

ABH14847 - Bestående af: 103770

ABH14848 - Erstattet 551687

ABH14849 - Ikke muligt i kombination med 100612‑22 og 552593

ABH14850 - Bestående af: 100526‑21

ABH14851 - Ikke muligt i kombination med 100612‑22 og 552682

ABH14852 - Kun i kombination med 552960‑05

ABH14853 - Ikke muligt i kombination med 551687 eller 550590

ABH14855 - Bestående af: 953554 og 953555

ABH14856 - Kun i kombination med 114551

ABH14857 - Kun i kombination med 114550

ABH14858 - Bestående af: 302983

ABH14859 - Kun i kombination med 301957

ABH14860 - Ikke muligt i kombination med 450098‑01 eller 352970 eller 351166 eller 114550

ABH14861 - Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981

ABH14862 - Kun i kombination med 351166

ABH14863 - Erstattet 550086 og 352970 og 353778

ABH14866 - Ikke muligt i kombination med 114550 og

ABH14867 - Kun i kombination med 352967

ABH14870 - Kun i kombination med 450098‑01

ABH14871 - Erstattet FW0440353*:100170‑03

ABH14872 - Ikke muligt i kombination med 114550 og 913916

ABH14874 - Ikke muligt i kombination med 450098‑01

ABH14875 - Kun i kombination med 450623

ABH14876 - Ikke muligt i kombination med 450093

ABH14877 - Ikke muligt i kombination med 114551

ABH14878 - Bestående af: 450563

ABH14879 - Kun i kombination med 251261‑01 og 250006

ABH14880 - Kun i kombination med 252698

ABH14881 - Kun i kombination med 252698 og 252815

ABH14882 - Ikke muligt i kombination med 100577

ABH14883 - Ikke muligt i kombination med 102608

ABH14884 - Kun i kombination med 152827

ABH14885 - Erstattet 152829 eller 150110

ABH14886 - Kun i kombination med 152829

ABH14887 - Ikke muligt i kombination med 152519

ABH14888 - Bestående af: 102333‑01

ABH14889 - Kun i kombination med 150112‑21 eller 150112‑20 eller 150112‑19

ABH14890 - Kun i kombination med 552544

ABH14891 - Ikke muligt i kombination med 251729 og 253753

ABH14892 - Erstattet 102619‑02

ABH14893 - Ikke muligt i kombination med 552052

ABH14894 - Kun i kombination med 551674

ABH14895 - Ikke muligt i kombination med 100750‑02

ABH14896 - Kun i kombination med 251729

ABH14897 - Ikke muligt i kombination med 251248‑01

ABH14898 - Ikke muligt i kombination med 253753

ABH14899 - Kun i kombination med 251261‑01

ABH14900 - Kun i kombination med 251358

ABH17006 - Kun i kombination med 150109 eller 152545

ABH17007 - Erstattet 150109 og 152829

ABH17012 - Kun i kombination med 152713 eller 150027

ABH17019 - Erstattet 102920‑03

ABH17022 - Kun i kombination med 103777

ABH17031 - Ikke muligt i kombination med 400060‑05

ABH17033 - Ikke muligt i kombination med 400369‑01

ABH17036 - Erstattet 550086 og 352970 og 450090 og 450083 og 353778

ABH17039 - Ikke muligt i kombination med 913916

ABH17041 - Kun i kombination med 253609

ABH17046 - Kun i kombination med FW0440353*, FW0446317*, FW0449310*, FW0452310*, FW0452392*, FW0455320*, FW0457492*:150122 eller 152565

ABH17047 - Ikke muligt i kombination med FW0466420*:450098‑01

ABH17049 - Bestående af: 352966 og 450520‑01 og 450520‑02 og 450092

ABH17057 - Kun i kombination med 152545 eller 152591

ABH20152 - Bestående af: 352059

ABH20153 - Ikke muligt i kombination med 352967

ABH20154 - Ikke muligt i kombination med FW0452364*:450090 og FW0449310*:114550

ABH20155 - Ikke muligt i kombination med FW0449310*:353778

ABH20156 - Bestående af: 450520‑02 og 450520‑01

ABH20843 - Bestående af: FW0452392*, FW0452356*, FW0455320*, FW0457492*, FW0466420*:551968‑01

ABH21041 - Kun i kombination med 152545

ABH21227 - Ikke muligt i kombination med FW0440353*, FW0452356*:450090

ABH21575 - Kun i kombination med 152565

ABH21577 - Erstattet 252936

ABH21578 - Kun i kombination med 352059

ABH21580 - Erstattet 253526‑02

ABH21581 - Kun i kombination med 103776

ABH23129 - Kun i kombination med 352970 og 352059 eller 352966

ABH23864 - Kun i kombination med 251248‑01 eller 114540

ABH23865 - Ikke muligt i kombination med 102685

ABH30119 - Kun i kombination med 351967

ABH30120 - Ikke muligt i kombination med 351967 eller 100612‑19

ABH30180 - Kun i kombination med 352971

ABH30325 - Bestående af: 352966 og 450092 og 454119

Vigtige informationer

FOR ALLE CAMPINGVOGNE AF MÆRKET KNAUS YDER VI 10 ÅRS TÆTHEDSGARANTI PÅ DET AF OS FREMSTILLEDE KARROSSERI INDEN
FOR RAMMERNE AF VORES GÆLDENDE GARANTIBETINGELSER FRA TIDSPUNKTET FOR KØRETØJETS UDLEVERING.

BEMÆRK DE FØLGENDE VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL ALLE CAMPINGVOGNE AF MÆRKE KNAUS:


OM DENNE PRISLISTE.
Denne brochure repræsenterer den seneste serie og indholdet svarer til det, som var gældende på trykningstidspunktet i 07/2022. Indholdet er gyldig fra 08/2022 for modelåret 2023. Tidligere prislister, brochurer og tekniske data er ikke længere gyldige. Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl.
 

Om tekniske specifikationer og grundrids.
Alle mål og vægte ligger inden for mulige tolerance på +/– 5% For ikke at bringe din sikkerhed og godkendelsen af dit køretøj i fare, råder vi dig til udelukkende at få foretaget montering af dele, ombygninger og installationer på dit køretøj af autoriserede KNAUS‐forhandlere og sikre, at der udelukkende anvendes originale KNAUS‐reservedele. Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger. I enkelte tilfælde kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden. Oplysningerne om leveringsomfang, dimensioner og vægt samt udseende svarer til den viden, der var på udskrivningstidspunktet (08/2022). Vi forbeholder os ret til ændringer i udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter kontraktens indgåelse forbeholder vi os ret til at foretage tekniske ændringer, forudsat at de tjener den tekniske udvikling og er rimelige for kunden. Mindre afvigelser i farve og tekstur er også – også efter indgåelse af kontrakten – forbeholdt så vidt dette ikke kan undgås på grund af materialet (fx farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på metalplade og maling på GRP / Plastic) og er rimelige for kunden. Billederne i brochuren kan være vist med specielt udstyr, der kan leveres mod et tillægsgebyr, eller funktioner af prototyper / undersøgelser, der ikke svarer til seriestatus, og som i nogle tilfælde ikke vil være tilgængelige som specialudstyr. Farveafvigelser er mulige på grund af udskrivningsteknologi. Inden du foretager et køb, skal du søge omfattende rådgivning og information fra din KNAUS ‐forhandler for at få oplysninger om den aktuelle status på serien. Dekorationen vist i kataloget er ikke en del af leveringsortimentet.


OM VÆGTE, BEREGNINGSEKSEMPLER OG NORMER
Vandforsyningssystemet svarer mindst til det teknisk standardkrav fra 03/2009 (Direktiv 2002/72 EG). 
KNAUS vognene kendetegnes ved en høj lasteevne. Takke være innovative løsninger, som brugen af høj styrke af stål til chassiset og intelligent celle‐teknologi i møbelkonstruktionen betyder, at KNAUS har en rekreativ lav egenvægt. Massen på det tomme køretøj i henhold til denne Tekniske Data er køretøjets masse i standardudstyr og uden basisudstyr, dvs. uden førerens masse og uden „væsker“ samt uden ekstra udstyr i. S.v. Art. 2, nr. 3 VO (EU) 1230/2012.

Vægt i køreklar stand er iht. Art. 2, nr. 4 a) VO (EU) 1230/2012, medmindre andet er aftalt, defineres som:
Køretøjets masse med standardudstyr i henhold til producentens instruktioner (inklusive værktøj ombord)
+ Alu gasflaske (5kg/11 kg) fuldt 100% (tilsvarer til 10/23kg total)
+ Ferskvandstank 100% fyldt
+ Toilettank, 100 % fyldt
+ varmtvandsbeholder, 100% fyldt
= Vægt i køreklar stand

Den teknisk tilladte totalmasse ifølge Art. 2, nr. 7 VO (EU) 1230/2012 er defineret som:
Den maksimale masse af køretøjet, der er angivet af fabrikanten, når det læsses.

Den maksimale lasteevne ved KNAUS kataloginformation er defineret som:
Teknisk tilladt totalmasse 
– masse i kørsel 
= maksimal lasteevne

Eksempel:
(Teknisk tilladt totalmasse) 1.400 kg
– (masse i kørsel) 1.090 kg
= (Maksimal lasteevne) 310 kg


Oplysningerne, der er givet for et køretøj i afsnittet „Tekniske data / udstyrdetaljer“, henviser oprindeligt til den grundlæggende type af modellen, der er godkendt i EF‐typegodkendelsesprocessen. Disse værdier kan variere inden for omfanget af landevarianter og specielle modeller. Informer dig selv personligt om sådanne afvigelser fra din KNAUS forhandler.

Bemærk, at den maksimale lasteevne, som er oplyst, reduceres med vægten af yderligere ekstraudstyr. Vær opmærksom på, at du er ansvarlig for at sikre, at din KNAUS campingvogn skal have et vist antal kg fri til lasteevne efter montering af ekstra udstyr, (= minimum lasteevne) Jævnfør Bilag I, del D, nr. 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012): 

(Maksimalt antal senge
+ Totallængde på køretøjets karosseri i m)
x 10
= Minimum lasteevne i kg
[(Maksimalt antal senge) 4
+ Totallængde på køretøjets karosseri i m) 5]
x 10
= 90 kg

Når du bestiller en campingvogn fra KNAUS, er du forpligtet til at sikre, at den vogn, du har konfigureret, overholder den mindste nyttelast inklusive det ekstra udstyr, du har valgt. Hvis dette ikke er tilfældet på grund af det ønskede ekstraudstyr, har du to muligheder i forbindelse med din bestilling:
• Opvejning af køretøjet
• Fravalg af ekstraudstyr

Din KNAUS forhandler vil give dig oplysninger om den maksimale resterende lasteevne på dit køretøj når som helst på anmodning. Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold til producentens instruktioner bestemmes ved at veje et køretøj med standardudstyr. Som bruger af en KNAUS campingvogn er du forpligtet til ikke at overskride den „teknisk tilladte totalvægt“ under kørslen og for at sikre, at de tilladte aksler og støttebelastninger opretholdes ved at fordele lasten i køretøjet. Du er også forpligtet til at overholde alle andre regler, der er nødvendige for sikker betjening af din campingvogn.


PRISINFORMATION
Når du bestiller ekstraudstyr, der erstatter komponenter fra pakkerne, er disse pakkekomponenter ikke inkluderet i leveringen. Hvis der er oplyst priser i denne Tekniske Data (ikke i DK‐versionen) er de vejledende priser fra producenten. De angivne priser inkluderer gældende de lovpligtig afgifter (og, hvis relevant, andre lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også kan vises separat).  Priserne er (afhængigt af land) eksklusive omkostningerne til registreringsdokumenter, levering og transport, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Kontakt din KNAUS forhandler for flere oplysninger. De vejledende priser (se DK‐prisliste) for ekstraudstyret er kun gældende, når ekstraudstyret monteres fra fabrikkens side i nye køretøjer i den løbende produktion. Derudover kan det i nogle tilfælde rent teknisk ikke være muligt at eftermontere visse typer ekstraudstyr. De vejledende priser for enkelte udstyrspakker ændres ikke ved til‐ eller fravalg af yderligere ekstraudstyr.